Paraatheid geborgd

4 februari 2020

De operationele dekking en paraatheid van de brandweer staan onder druk als gevolg van maatschappelijke trends en bestuurlijk-juridische ontwikkelingen. Zo staat bij de beroepsbrandweer het klassieke 24-uurs kazerneringsmodel ter discussie en neemt tegelijk de beschikbaarheid en inzetbaarheid van vrijwilligers af. Daardoor wordt het voor vrijwilligersposten lastiger om de uitruk 24/7 te garanderen. Met maatregelen als monitoring van beschikbaarheid en uitrukken op maat met kleinere voertuigbezettingen, werken de veiligheidsregio’s aan behoud van hun paraatheid. Maar de uitdaging voor de toekomst is groot.

Conclusie: de brandweer moet op zoek naar nieuwe slimme paraatheidsmodellen om de repressieve organisatie toekomstproof te maken. Flexibiliteit als bestaansvoorwaarde! De Flexkazerne helpt graag om de paraatheid geborgd te houden.

Deel dit bericht