Flexkazerne uit de startblokken

11 oktober 2019

Het Brandweerevent in Nijkerk was op 3 oktober het decor voor de lancering van de Flexkazerne. De best denkbare plek, want op de jaarlijkse bijeenkomst van Brandweer Nederland bespraken zo’n duizend brandweerlieden vanuit het hele land thema’s rond de toekomst van de brandweer. Een toekomst waarin ook de Flexkazerne zijn plek heeft.

Immers: van de circa 27.000 brandweerlieden in Nederland is zo’n 80 procent vrijwilliger, maar die vrijwilligheid staat onder druk. De beschikbaarheid van vrijwilligers neemt af en vooral overdag slagen veel brandweerposten er niet in om op ieder moment een brandweereenheid te bemensen als de piepers gaan. De Flexkazerne kan met een pool rijksopgeleide en flexibel inzetbare brandweerlieden uitkomst bieden, door tijdelijk personeel te detacheren op plaatsen waar acuut of periodiek tekorten zijn in de repressieve sterkte. Zo blijft een snelle opkomst bij brand en andere noodsituaties gewaarborgd.

De Flexkazerne beschikt op dit moment over een pool van 80 manschappen, bevelvoerders en chauffeur-voertuigbedieners, verspreid over tien steunpunten in het land. Dichtbij en snel inzetbaar voor de veiligheidsregio’s! De Flexkazerne wil het netwerk verder uitbreiden omdat de verwachting is dat de aangeboden dienstverlening kan voorzien in een toenemende vraag naar flexibel inzetbare brandweercapaciteit. Tijdens het Brandweerevent hebben tal van regiokorpsen al interesse getoond en informatie opgevraagd.

Voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland beaamt dat flexibele inzet van menskracht kan bijdragen aan het waarborgen van de continuïteit van de brandweerzorg: “Alle veiligheidsregio’s werken er hard aan om 24/7 een snelle respons bij alarm te garanderen. Met uiteenlopende oplossingen, zoals een eigen personeelspool, die we bijvoorbeeld in Twente hebben. Maar in situaties waarin we het zelf niet kunnen oplossen en flexibele inhuur het verschil kan maken tussen de kazerne sluiten of de uitruk waarborgen, kan de Flexkazerne best een optie zijn.”

Deel dit bericht